ทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ทะเบียนเครื่องมือ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 142 ผลลัพธ์
#หมวดหมู่ครุภัณฑ์แผนก/ฝ่ายชื่อ รหัสครุภัณฑ์สถานะปีเดือน 
    
1เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorERDefibrillator65150380010ส่งซ่อม31
2เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่แพทย์แผนไทยเครื่องวัดความดันโลหิต6515-029-0101/5สภาพใช้งาน29
3เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบเข็มสปริงแพทย์แผนไทยเครื่องชั่งน้ำหนัก 11043113สภาพใช้งาน38
4เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยปรอทวัดไข้ดิจิตอลแพทย์แผนไทยปรอทวัดไข้IMP-TTM-01สภาพใช้งาน00
5เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Ultrasoundกายภาพบำบัดเครื่อง ultrasound-สภาพใช้งาน510
6เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน57
7เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง Electrical stimulation-สภาพใช้งาน511
8เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Hydrocullatorกายภาพบำบัดเครื่อง Hydrocullator-สภาพใช้งาน44
9เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulation combineกายภาพบำบัดเครื่อง combine-สภาพใช้งาน211
10เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน211
11เครื่องมือเพื่อรักษาแผ่นประคบร้อนไฟฟ้ากายภาพบำบัดDry hot pack exeter- ตัดจำหน่าย57
12เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tilt Tableกายภาพบำบัดเครื่อง Tilt Table-สภาพใช้งาน59
13เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง paraffin bathกายภาพบำบัดเครื่อง paraffin bath-สภาพใช้งาน211
14เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่กายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน- ตัดจำหน่าย310
15เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorIPDdefibrillator6515-038-0006ส่งซ่อม35
16เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง TENs-สภาพใช้งาน15
17เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-16515-087-0001/3สภาพใช้งาน38
18เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-26515-087-0001/4สภาพใช้งาน11
19เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตั้งโต๊ะกายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน3PA-PT-01สภาพใช้งาน12
20เครื่องมือช่วยชีวิตเครื่อง SuctionIPDSuction-1-ส่งซ่อม00