โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือช่วยชีวิต 19 เครื่อง
13% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือวินิจฉัย 78 เครื่อง
54% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือรักษา 22 เครื่อง
15% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือสนับสนุน 23 เครื่อง
16% ของจำนวนทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์!***

  • ขั้นตอนใช้งานระบบเพื่อบันทึกข้อมูล
    November 1, 2558
  • เรื่อง ให้สมาชิกกลุ่มงานเครื่องมือลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ
    November 1, 2558
  • เครื่องมือแพทย์ในระบบ

    กิจกรรมงานเครื่องมือ