ทะเบียนครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

แสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
#ครุภัณฑ์หมายเลขวิธีการได้มาซื้อจากงบราคาจุดที่ตั้งดำเนินการ
1เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์[เครื่อง]7440-001-0001/1ไม่ทราบไม่ทราบ15200dent
2เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์[เครื่อง]7440-001-0001/2ไม่ทราบเงินบำรุงIPD
  With selected    Delete All