ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ
นพ.ภมร ดรุณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ